Thursday, December 25, 1997

Salam Perkenalan

Assalammualaikum,

Salam sejahtera , salam ceria salam gembira dan salam persahabatan. Tujuan blogspot ini direkaan adalah hanya untuk mengutip dan menitip perjalanan sastera, gaya, dan teater yang berlaku di negara ini.
Sebuah perjalanan yang mungkin sesetengah tidak bagitu berminat untuk mengetahui dan membiarkan ia berlalu bagitu sahaja. Hanya segelintir yang berminat untuk menjiwai dan meladani kesasteraan kemelayuan ini.

Apa yang diharap, dengan terapan dan sisipan yang dikutip dari keratan akhbar dan artikel dari pelbagai sumber dapat digunapakai untuk menilai sejauh mana perjalanan ini.

Seharusnyalah ia menjadi satu kewajipan untuk kita mengetahui dimana sebenarnya kita berada terhadap perjalanan seni tanahair.


Sekian.